- Kế hoạch Ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024

04/12/2023

UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định ban hành kế hoạch Ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024

- Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

28/10/2019

UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai Chỉ thị của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Kiên quyết cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng

16/08/2019

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Nha Trang.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện công trình để chào mừng Festival biển Nha Trang 2019

09/05/2019

Ban chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công thảm nhựa phần còn lại Đường số 4 để thông xe hướng đến mục tiêu chào mừng Festival biển Nha Trang 2019.

  • 1
  • 2

  • Trang 1/2