- Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng vào viên chức tại Ban QLDA

05/10/2020

Ngày 05/10/2020, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa ký ban hành Quyết định số 310/QĐ-SNV về việc công nhận kết quả tuyển dụng vào viên chức tại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

QD 310 .pdf

- Đại hội Chi bộ Ban quản lý dự án lần thứ V

18/05/2020

Ngày 15/5/2020, tại hội trường của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi bộ Ban QLDA tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V.

- Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ban năm 2020

08/03/2020

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ban năm 2020

- Thông báo về việc nghỉ tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp tết Nguyên Đán Cánh Tý 2020

20/01/2020

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông báo về việc nghỉ tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp tết Nguyên Đán Cánh Tý 2020