- DA Đập dâng, hệ thống kênh, đường ống cấp nước cho khu tưới thị xã Ninh Hòa và Khu tưới huyện Khánh Vĩnh

10/11/2018

Dự án Đập dâng, hệ thống kênh, đường ống cấp nước cho khu tưới thị xã Ninh Hòa và Khu tưới huyện Khánh Vĩnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư tại Văn bản số 395/HĐND ngày 30/11/2017.

CV 395.pdf (775 KB)

QD 2213.pdf (382 KB)