- Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu và hoàn thành thi công xây dựng công trình

06/11/2023

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa quyết định Ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu và hoàn thành thi công xây dựng công trình

- Quy trình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ

10/10/2023

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa quyết định Ban hành Quy trình thực hiện công tác văn thư lưu trữ của Ban

- Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

12/11/2021

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Khánh Hòa Quyết định ban hành Về việc ban hành Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

QĐ 614-BQLNN

- Quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

12/11/2021

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Khánh Hòa Quyết định ban hành Quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

File : QĐ QĐ 612-BQLNN

- Quy trình tiếp nhận xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

12/11/2021

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chính sách BTHT và TĐC trong phạm vi các dự án do Ban làm chủ đầu tư.

File: QD 613-BQLNN

- Quy trình thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án

10/07/2019

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định ban hành Quy trình thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án do Ban làm Chủ đầu tư.

File: QĐ 415-BQLNN

- Quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo

10/07/2019

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chính sách bồi thường giải tỏa, tái định cư.

File: QĐ 416-BQLNN

- Quyết định về việc ban hành Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

02/07/2019

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa Quyết định ban hành Quy trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

QĐ 380.pdf

 

 

  • 1
  • 2

  • Trang 1/2