- Dự án: Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh

06/07/2020

Ngày 03/7/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh

- Dự án Đường D30 - kết nối đường 23/10 với đường Võ Nguyên Giáp

04/12/2018

Dự án Đường D30 - kết nối đường 23/10 với đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án đầu tư công trình tại Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 31/10/2018.

QĐ 3286 phe duyet DA.pdf

TB 694 thu hoi dat.pdf

TB 792 dieu chinh TB 694.pdf

- Dự án Đường số 4 - giai đoạn 2 (đoạn từ đường số 23 đến đường số 28)

04/12/2018

Dự án Đường số 4 - giai đoạn 2, phía Tây đường Lê Hồng Phong, thành phố Nha Trang (đoạn từ đường số 23 đến đường số 28) được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 30/10/2017.

QĐ số 3249/QĐ-UBND.pdf

- Dự án Khu Tái định cư tại xã Vĩnh Thai.

04/12/2018

Dự án Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) tại Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 30/10/2017.

- Dự án: Đập dâng, hệ thống kênh, đường ống cấp nước cho khu tưới thị xã Ninh Hòa và Khu tưới huyện Khánh Vĩnh

10/11/2018

Dự án: Đập dâng, hệ thống kênh, đường ống cấp nước cho khu tưới thị xã Ninh Hòa và Khu tưới huyện Khánh Vĩnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư tại Văn bản số 395/HĐND ngày 30/11/2017.

CV 395.pdf (775 KB)

QD 2213.pdf (382 KB)