- Hội nghị công chức, viên chức Ban năm 2021

30/12/2020

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2021.

 

- Đại hội Chi bộ Ban quản lý dự án lần thứ V

18/05/2020

Ngày 15/5/2020, tại hội trường của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi bộ Ban QLDA tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V.

- Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ban năm 2020

08/03/2020

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ban năm 2020

- Nội quy lao động của Ban

31/12/2019

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa Quyết định ban hành Nội quy lao động năm 2020

- Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.

22/10/2019

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

  • 1
  • 2

  • Trang 1/2